Læreplan

Læreplan i
Vg1 Salg, service og reiseliv

Vg1 sal, service og reiseliv handlar om drift og service i verksemder. Programfaga skal hjelpe elevane å forstå betydninga av service- og vertskapsrolla, og gi ei innføring i administrative og økonomiske oppgåver. Vidare handlar programfaga om å utvikle produkt og tenester som dekkjer behova kundane og samfunnet har. Progamfaga skal ruste elevane til eit arbeidsliv som krev at servicemedarbeidaren tar etiske og berekraftige val og som sikrar tryggleik innanfor verksemda.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 5 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 31 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 31 passer dine kriterier.