Læreplan

Læreplan i
Naturbruk (med studiespesialisering)

Vg3 naturforvaltning handlar om korleis vi menneske har forvalta naturressursane i fortida, korleis vi forvaltar dei no, og korleis vi kan forvalte dei i framtida. Dette femnar òg naturforvaltning i samiske område. Faget skal gi elevane kompetanse som er nødvendig for å kunne forvalte naturressursane på ein måte som sikrar livsgrunnlaget vårt i framtida. Faget skal òg sikre at naturbaserte næringar utøver verksemda si på ein måte som tek omsyn til produksjonsgrunnlaget.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 5 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet