Læreplan

Læreplan i
Vg2 Fiske og fangst

Vg2 fiske og fangst handlar om å hauste av ressursane i havet. Programfaga skal gi elevane kompetanse i å handtere fartøy, teknisk utstyr, reiskapar og fangst i samsvar med regelverket og kvalitetskrava. Vg2 fiske og fangst skal gi elevane eit grunnlag for å forstå samspelet mellom berekraftig forvaltning, teknologi, økonomi og samfunn. Programfaga skal bidra til å utvikle sjølvstendige og kompetente lærlingar til fiskaryrket.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet