Læreplan

Læreplan i
Vg2 Helseservicefag

Vg2 helseservicefag handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan dekkje det behovet samfunnet har for god helseservice. Å gi god helseservice inneber å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kundar, pasientar og pårørande. Programfaga skal bidra til å utvikle yrkesutøvarar som kan utføre administrative oppgåver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Vidare skal programfaga utvikle yrkesutøvarar som kan arbeide tverrfagleg i team og kommunisere profesjonelt med menneske i ulike livssituasjonar og med ulik kulturbakgrunn.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 9 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 9 passer dine kriterier.