Læreplan

Læreplan i
Vg2 Smed

Smeden representerer et av verdens eldste yrker, og smiing er en del av kulturarven. Smedfaget skal bidra til å dekke markedets behov for smidde håndverksprodukter og mindre reparasjoner, vedlikehold og restaurering. Programfagene skal legge grunnlag for nyskaping og utøvelse av tradisjonelt smedhåndverk, og medvirke til å ivareta samfunnets behov for kvalifiserte fagarbeidere i smedfaget.

Opplæringen skal gi erfaring med plastisk bearbeiding av stål og utvikling og produksjon av smijernsprodukter basert på tradisjonelle og nyere produksjonsprosesser. Opplæringen skal legge grunnlag for utvikling av håndverksmessige ferdigheter og forståelse for samspillet mellom kvalitet, form og funksjon. Programfagene skal bidra til å utvikle bevisste holdninger til ny teknologi, markedsmekanismer, ressursbruk og helse, miljø og sikkerhet.

I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med stålmaterialer. Opplæringen skal ta utgangspunkt i krav som stilles til profesjonell yrkesutøvelse.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet