× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Videregående skoler som tilbyr Vg1 Studiespesialisering, 2-årig, 1. år

Videregående skoler i Nordland

1 skoler i Nordland Bytt fylke

Læreplanen