× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nettverkssamling Coaching og relasjonsledelse Vår 2018 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Samling for alle som har tatt coaching emne 1, 2 eller 3 i Sogn og Fjordane.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

Om studiet

Målet er å leggje til rette for ein triveleg nettverksdag, der du vil få fagleg påfyll av kjende og dyktige forelesarar som Hanne Kristin Rohde, Kari Skjaker, Per Jacob Evjen og Per Øyvind Sørbø.

Læringsutbytte

Faglig oppdatering og nettverksbygging.

Tilbys ved:

  • Sandane