× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helsefagskolen - Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike funksjonshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.  

Om studiet

Fagskoleutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjonshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner. Du får kunnskap om både utviklingshemming generelt, psykisk helse og ansvarsområdene i helsetjenestene.
Utdanningen går på deltid over to år og kan fint kombineres med arbeid. Undervisning og veiledning foregår på dagtid to til tre dager i uken cirka hver tredje uke. Du er i praksis 50 dager i løpet av utdanningen. Praksis kan du ta på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.
Fullført utdanning gir 60 fagskolepoeng.
 

Utdanningen er delt i fem emner:

Felles grunnlagsmodul

Syndromer, diagnoser, demens, målretta miljøarbeid, lovverk/individuell plan

Utviklingshemning, psykisk lidelse, alderdom

Organisering, system og ledelse

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Med forbehold om NOKUT-godkjenning