× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev - Kontor- og administrasjonsfaget Intensivt favoritt ikon

Universitet og høgskole
Kurset er for deg som har lang erfaring innenfor kontor og administrasjon, men som ikke har tatt fagbrev.

Studienivå

Lågare nivå

Om studiet

Faget bygger på de offentlige fagplanene:

VG1 - Service og samferdsel

VG2 - Salg, service og sikkerhet

VG3 - Kontor- og administrasjonsfaget

Programfag for kontor- og administrasjon:

Kontorservice

IKT-tjenester

Økonomi

Følg denne lenken for å finne hele læreplanen

Forkunnskap

Dette er et intensivt kurs og du må derfor ha lang erfaring fra faget før du begynner på teorikurset.

Det er ikke krav om praksis før teoriprøven avlegges.

Du må ha gode nok norskkunnskaper til å kunne følge undervisningen.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester med undervisning en kveld i uken. 
Du må påregne en god del egeninnsats siden dette kurset er intensivt.

Hvis du ikke bor i nærheten av hovedundervisningsstedet som er i Bergen, kan du delta via vårt klasserom på nett.
Dersom det er nok påmeldte ved ditt lokale studiested, vil det bli satt opp et klasserom på disse studiestedene.
Dere sitter da sammen i et klasserom og følger undervisningen via lyd/bilde.
Om idette ikke er mulig, vil du kunne følge undervisningen hjemme på din egen pc.
Ta kontakt med oss på tlf. 55 55 36 10 for mer informasjon.

Undervisningen forbereder deg til å avlegge den teoretiske delen av fagprøven som tas via praksiskandidatordningen.

Her kan du lese mer om praksiskandidatordningen.

It`s learning blir brukt som felles informasjonskanal. Her skal lekser innleveres og du finner opptak av undervisningen, samt annen relevant informasjon.

Praktisk informasjon
Kursprisen er på kr 12 000,-
Bøker og eksamensavgift er ikke inkludert i kursprisen.

Er du organisert i et fagforbund kan du søke om støtte til utdanningen.
Kontakt ditt forbund for mer informasjon om utdanningsstipend, eller kontakt oss, så hjelper vi deg.

Her finner du lenker til ditt fagforbund:

Fagforbundet

LO

Handel og kontor

Delta

 

 

 

Læringsutbytte

Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i kontor- og administrasjonsfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen.