× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Prosjektledelse, nettbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet deg gir deg redskapene du trenger. Dette nettbaserte studiet er på 30 studiepoeng, som tas over to semestre.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Det nettbaserte studiet i prosjektledelse er på 30 studiepoeng. Studiet gir kompetanse i ledelse av prosjekter, både i privat og offentlig virksomhet. I studiet gjennomgås verktøy for styring av prosjekt, BED-2042NETT og sentrale teorier knyttet til ledelse av menneskelige ressurser, BED-2043NETT. I BED-2044 skal studenten vise at de mestrer det de har lært i BED-2042NETT og BED-2043NETT ved å skrive en oppgave hvor de analyserer et virkelig prosjekt (avsluttet prosjekt). Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter, og det er videre et krav at studentene er aktive i prosessen med å danne disse gruppene.

Studiet er delt inn i tre emner. Hvert emne er på 10 studiepoeng. De tre emnene er «BED-2042NETT Prosjektstyring», «BED-2043NETT Ledelse av prosjekt» og «BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse».

Studiet passer for de som allerede arbeider med prosjekter eller de som ønsker å arbeide i virksomheter hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.

Normalt tas det opp 100 studenter til studiet.

Karrierevegar

Sammen med annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn gir studiet gode kvalifikasjoner for stillinger som konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere, i offentlig- og privat virksomhet.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet