× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du gå en videreutdanning innen økonomi og ledelse som er praktisk rettet og likevel gir deg stor dybde er studiet Praktisk økonomi og ledelse (PØL) studiet for deg. PØL er en utdanning som er tilpasset næringslivets behov og kombinerer innsikt i teknologi med økonomi/ledelse På PØL legges det vekt på å ta ansvar for egen læring, jobbe sammen i gruppe og å presentere og forsvare gruppearbeid.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

UIT campus Narvik tilbyr videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse (PØL).

Praktisk økonomi og ledelse har vært tilbudt i Narvik som en videreutdanning for ingeniører i 35 år. Studiet er en ettårig videreutdanning som undervises på fulltid ved studiested Narvik. Det arbeides hele tiden med eksempler/oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres relevante og konkrete.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studieprogrammet Praktisk økonomi og ledelse må du ha minimum 2 år ingeniørutdannelse.

Søkere med annen høyere utdanning kan også søke.

Informasjon om opptak

For å bli tatt opp til studieprogrammet Praktisk økonomi og ledelse må du ha minimum 2 år ingeniørutdannelse.

Søkere med annen høyere utdanning kan også søke.

Karrierevegar

De aller fleste høgskoleingeniører/sivilingeniører som tar dette etter - / videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens noen tar videreutdanning ved Siviløkonomutdanningen/ Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk økonomi og ledelse