× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Næringslivet etterlyser folk med utdanning innen økonomi og ledelse. Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår velger du å fordype deg i Økonomistyring, Handel, service og logistikk eller Advanced Marketing. Eller hva med et år i utlandet?

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Det tredje året kan studentene velge blant fire emnegrupper:  

 • Økonomistyring: Dybdekunnskap innen metode, bedriftsøkonomi, Human Resource Management (HRM), strategi og ledelsesfag, og du skal være i stand til å løse sammensatte problemstillinger
 • Handel, service og logistikk: Dybdekunnskap innen butikkledelse, logistikk og innkjøp, forsyningskjedeledelse og Human Resource Management (HRM).
 • Advanced Marketing: Kunnskaper om, og forståelse for hvordan en bedrift kan forbedre sin markedsføring og kommunikasjon på internasjonale markeder, samt serviceledelse og opplevelsesutvikling.
 • Utland: Utveksling/utenlandsopphold i 5. og/eller 6. semester.

Anbefalt litteratur ved oppstart av studiet:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
 • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkravet til generell studiekompetanse.

Søkere bør imidlertid merke seg at forelesningene i matematikk bygger på kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.

Studiet har 80 studieplasser og er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert ved forrige opptak til programmet, fikk studieplass.

Karrierevegar

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel. Programmet kvalifiserer for ulike roller innen privat og offentlig sektor, som for eksempel:
 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling
 • logistikk
 • varehandel
 • reiseliv
 • tjenesteytende virksomhet

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Tilbys ved:

 • Harstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

110

Søknadskode (SO)

186035