× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ledelse, innovasjon og marked - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir deg grunnlaget for å kunne påta deg leder- og utviklingsoppgaver. Du velger om du vil fordype deg i entreprenørskap, ledelse eller markedsføring og strategi.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Mastergradsstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et toårig studium som leder frem til graden Master i ledelse, innovasjon og marked. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Studiet teller totalt 120 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng dekkes av kurs og 30 studiepoeng av selvstendig arbeid.

Studenter på masterstudiet i ledelse, innovasjon og marked har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i ledelse og et emne i konsumentadferd. I andre semester skal studentene velge en "major" og en "minor". Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens "minoren" består av 20 studiepoeng.

I andre semester skal studentene velge en major og en minor. Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens minoren består av 20 studiepoeng. Studentene kan velge mellom følgende majorer:

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomisk-administrative fag

Informasjon om opptak

Det generelle opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. I tillegg kreves det en fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang i økonomisk-administrative fag eller en integrert utdanning av minst 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet til masterprogrammet.

Det spesielle opptakskravet er minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. I de obligatoriske emnene skal det inngå minst:

  • 15 sp i bedriftsøkonomiske fag
  • 50 sp i administrasjonsfag, herunder minimum:
    • 7,5 sp markedsføring
    • 7,5 sp organisasjonsfag
    • 7,5 sp strategi
  • 10 sp i kvalitativ og kvantitativ metode

 

Det kreves gjennomsnittskarakter på minimum ren C i bachelorgraden.

Studiet er adgangsregulert.

Karrierevegar

Studiet vil i første rekke kvalifisere for mellomleder- og lederposisjoner i næringslivet, men vil også kunne egne seg for ledere i interesseorganisasjoner og offentlige virksomheter.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I LEDELSE, INNOVASJON OG MARKED