× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ledelse, innovasjon og marked - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du jobbe med markedsføring? Liker du å være kreativ og utvikle nye løsninger? Er du interessert i hva som skaper godt samarbeid? Studiet i ledelse, innovasjon og marked gir deg et godt grunnlag for å jobbe med dette. Du lærer hvordan økonomi og markedsføring henger sammen, hvordan du bruker sosiale medier som verktøy og hvordan du kan bli en god leder.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et treårig studium. De første to årene av programmet er felles og obligatorisk for alle studentene. Utdanningen fokuserer på emner innen ledelse, innovasjon og markedsføring, og skal gjøre deg i stand til å lede organisasjoner og mennesker, til å gjennomføre innovasjonsprosesser, og til å utvikle markedsføringsstrategier. Utdanningen vil også gi deg grunnleggende kunnskap innen økonomi, strategi og metodefag, og dermed allsidigheten til å kunne jobbe med kombinasjonen av flere fag i bredere arbeidsoppgaver, slik som i bedriftsrådgivning eller konsulentarbeid.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I tredje studieår kan studentene velge mellom å ta en generell emnegruppe ved campus i Tromsø, eller dra på et utvekslingsopphold i utlandet.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.

Antall studieplasser: 75

Poenggrenser ved opptak høsten 2017 (Etter suppleringsopptaket):
Ordinær kvote: 42,4
Førstegangsvitnemålskvote: 36,9

 

Karrierevegar

Studieprogrammet i ledelse, innovasjon og marked er rettet mot dem som har interesse for ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I LEDELSE, INNOVASJON OG MARKED

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

37.20 (primær)
43.40 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

186867