× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk, sivilingeniør - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du interesse for teknologi, IT og data? Med en informatikkgrad får du en spennende og godt betalt jobb der du aktivt er med å påvirke den teknologiske utviklingen. Studiet har to studieretninger: Datamaskinsystemer og Helseteknologi.

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Kostnader

0

Semester

10

Om studiet

Studiet har to studieretninger:

Begge studieretningene er praktiske, kreative og forskningsnære, med mye programmering. I tillegg har Helseteknologiretningen både helse- og teknologifag som er særegne, f.eks. medisinsk sensorteknologi, teknologisk klinikk og datasikkerhet.

Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre, samt å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer. Sentrale fagområder i studiene er distribuerte systemer, kunstig intelligens, maskinlæring, bioinformatikk, medisinsk teknologi, grønn IT, søkemotor-teknologi, datasikkerhet, nettsky, tingenes internett (IoT), app- og spillutvikling. Dette bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen energi, klima, samfunn og miljø, teknologi, helse, velferd og livskvalitet samt bærekraftig bruk av ressurser.

Siste semesteret skriver du masteroppgave gjerne i samarbeid med en bedrift. I løpet av studiet kan du studere i utlandet, og det er krav om 6 uker relevant arbeidspraksis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + SIVING

Informasjon om opptak

Studieretningene er adgangsregulert:

 • Helseteknologi: 21 studieplasser per år (Poeng ordinær førstegangsvitnemålskvote høst 2018: Alle | Ordinær kvote: Alle).
 • Datamaskinsystemer: 20 studieplasser per år (Poeng ordinær førstegangsvitnemålskvote høst 2018: 47,2 | Ordinær kvote: 47,8).

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse + Matematikk ( R1+ R2) + Fysikk 1.

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT tilbyr forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med bestått Realfagskurs ved UiT fyller også de spesielle opptakskravene.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Karrierevegar

Du er så å si garantert jobb med en informatikkgrad. De fleste studentene har jobb allerede før de er ferdige. Du får muligheten til å være med og påvirke framtidas teknologi og datasystemer. Du vil være svært attraktiv for næringslivet, og mulighetene for en godt betalt jobb er mange og spennende, også utenfor Norge. Informatikk inngår i dag i de fleste fagfelt, og som informatiker får du være med å jobbe i tverrfaglige miljøer.

Samfunnet trenger flere jenter som studerer informatikk, og som kan være med og påvirke framtidas teknologi og tjenester. Jentene gjør det minst like bra på studiet som guttene, og du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering for å studere informatikk.

Informatikere jobber i mange ulike bransjer, både innen IT-, mobil-, helse- og oljebransjen, som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter. Noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, HP.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I TEKNOLOGI/SIVILINGENIØR

Tilbys ved:

 • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  21

  Søknadskode (SO)

  186585
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  46.50 (primær)
  56.00 (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  186785