× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Datateknologien raser avgårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi kan knapt huske tiden før Facebook, Google og Skype, mens mobiltelefonen klarer vi oss ikke uten i mange dagene. Informatikk er læren om både utvikling og bruk av datasystemer, og inngår i de fleste fagfelt. Studer informatikk - vær med å påvirke framtida!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Kostnader

0

Semester

6

Om studiet

Studiet gir et bredt og solid fundament i informatikk der du lærer å lage applikasjoner og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner. Du lærer teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer innen energi, klima, samfunn og miljø, teknologi, helse, velferd og livskvalitet samt bærekraftig bruk av ressurser.

Studiet er veldig praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Studiet består av en fordypning på 100 studiepoeng informatikkemner, en bredde med 30 studiepoeng matematikk og statistikk, samt 10 studiepoeng examen philosophicum. I studiet inngår 40 studiepoeng valgfag der du blant annet kan velge fag som bl.a. økonomi, innovasjon, ledelse, psykologi og språk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS

Informasjon om opptak

Studiet er adgangsregulert. For tiden er opptaket begrenset til 60 studieplasser på årsbasis. Poeng ordinær førstegangsvitnemålskvote høst 2018: 38,8 | Ordinær kvote 48,4.

Generell studiekompetanse, samt Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2.

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Karrierevegar

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i IT-bransjen, også internasjonalt. Du vil få en interessant jobb med god lønn, store utviklingsmuligheter og utfordringer. Mange informatikere jobber med web, helseteknologi, datasikkerhet, spillutvikling, 3D- og filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Samfunnet trenger flere jenter som studerer informatikk, og som kan være med og påvirke framtidas teknologi og tjenester. Jentene gjør det minst like bra på studiet som guttene, og du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering for å studere informatikk.

Informatikere jobber i mange ulike bransjer, både innen IT-, mobil-, helse- og oljebransjen, som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter. Noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, HP.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I INFORMATIKK

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
46.6 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

186395