× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helsesykepleie - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du opptatt av barn og unges helse? Da kan helsesykepleie være noe for deg. Master i helsesykepleie (tidligere helsesøster) er en spesialisering i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Master i helsesykepleie inneholder tema som helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå, barn / unges utvikling og helse og forskning- kvalitetsutvikling i helsesykepleietjeneste. To perioder a 6 uker er praktiske studier i en nordnorsk kommune. Det er mulighet for å søke om utvekslingsopphold i Irland og Zambia. Master i helsesykepleie vil gå over 3 år på deltid (120 stp) og være samlingsbasert. Studiesteder: Tromsø, Alta og Harstad. Det vil bli åpnet for å søke fra 1. februar 2019.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Master i helsesykepleie utdanner helsesykepleiere for profesjonell klinisk praksis, forskning og kvalitetsutvikling.

Helsesykepleie skal ivareta en spesialisert og selvstendig kommunal tjeneste med ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Helsesykepleier arbeider primært i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Spesialiseringen i helsefremmende og forebyggende arbeid krever helsefaglig kunnskap på avansert nivå. Masterprogrammets formål er å utdanne reflekterte og selvstendige helsesykepleiere med høy yrkesetisk standard som kan vurdere behov, ta initiativ, organisere, iverksette og evaluere tiltak i samarbeid med barn/unge og deres familier. Du lærer å integrere ulike kunnskapskilder som forskning-, erfaring- og brukerkunnskap. Studiet har et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spedbarns-, småbarns- skolebarns -og ungdomstid. Masterstudiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Du kvalifiseres til å identifisere og formulere faglige problemstillinger og bidra i utviklings- og forskningsarbeid innenfor fagfeltet.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier

• Minimum ett års praksis som autorisert sykepleier

Det vises for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § og 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.

 

Informasjon om opptak

  • Bachelorgrad med fordypning i sykepleie
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Minimum ett års praksis som autorisert sykepleier

Vi viser for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.
Studenten må fremskaffe politiattest som leveres inn senest ved semesterstart.

Karrierevegar

Studiet kvalifiserer for helsesykepleiestilling, for undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap.. Etter Rammeplanens fullførte studiepoeng (etter 4.sem ved UiT) er du kvalifisert for helsesykepleiestilling i kommunene.

Helsesykepleiere med masterutdanning har kompetanse til å ta initiativ til å gjennomføre helsefaglige utviklingsprosjekter og for deltakelse i forskningsprosjekter.

Tilbys ved:

  • Alta
  • Harstad
  • Tromsø