× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Elektronikk, ingeniør - bachelor (y-vei) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du et yrkesfag, og lurer på om du kan bli ingeniør innenfor industriell elektronikk? Hos oss kan du ta et bacheloringeniørstudium på tre år gjennom opptak via y-vei. Med 2-årig yrkesfagutdanning fra vgs, 2-årig lærlingetid og passende fagbrev, så er du kvalifisert. Det er et krevende studium, spesielt det første studieåret. Likevel, det er verd innsatsen, for med både et fagbrev og en ingeniørutdanning i lomma, er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet!Med din yrkesfaglige bakgrunn vet du allerede mye om hvilken rolle elektronikken spiller i utvikling av samfunnet vårt. Vi omgir oss med mengder av store og små gjenstander som styres av elektronikk. I studiet vil du lære å konstruere, drifte, programmere, vedlikeholde elektronikk og datamaskiner og hvordan kommunisere data over korte eller lange avstander - for en uendelighet av formål. Du vil gjøre deg attraktiv innenfor en stor sektor av næringslivet som driver med elektroniske systemer nasjonalt eller internasjonalt, dette uten å være låst til en bestemt bransje.Studiet inneholder analog og digital elektronikk, konstruering av kretskort, programmering for utvikling av elektroniske kretser og forskjellige typer styringer. Vi ser videre på metoder for sending og mottaking av informasjon via ulike typer medier.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Det første året domineres av grunnleggende fag, men allerede i vårsemesteret foregår innledende elektrisitetslære. I det andre året starter elektronikk studiene på alvor med analog og digital elektronikk på en teoretisk og praktisk nivå inkludert komponentlære og produksjon av elektroniske kretser. Videre inngår kommunikasjonsteknikk og programmering av mikrokontrollere, logiske styringer, mikroprosessorer og datamaskiner. I det tredje året inngår mer om programmering av elektronikk, signalbehandling, kommunikasjon og styring og bruk av programvare for prosessovervåking, i tillegg til valgfag. Siste semester på bachelor domineres av selvstendig arbeid i hovedoppgaven.

Opptakskrav

Bestått yrkesfaglig utdanningsprogram (Vg1 og Vg2) med relevant fagbrev/ svennebrev alternativt Vg1, Vg2 og vg3 i skole og minimum 12 måneders relevant praksis.

Informasjon om opptak

Søkere må ha relevant fagbrev for studieprogrammet det søkes opptak til. Dette må være tatt i Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere må ha fullført og bestått yrkesfaglig opplæring ( GK/Vg1 og VK1/Vg2 etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet med bestått fag-/ svenneprøve og læretid i bedrift.

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole må i tillegg dokumenter minimum 12 mndrs praksis etter avlagt fagprøve.

Fagprøven må være bestått og endelig vitnemål må være lastet opp før studieplass kan tilbys.

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.Opptak til Y-veien krever yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev.

Godkjente fagbrev:

 • Energimontør
 • Elektriker
 • Heismontør
 • Signalmontør
 • Elektrooperatør
 • Elektromotor- og transformatoroperatør
 • Togelektriker
 • Romteknologi
 • Avionikk
 • Produksjonselektroniker
 • Serviceelektroniker
 • Telekommunikasjonsmontør

Karrierevegar

Med utdanning i elektronikk kan man jobbe innen mange ulike felt. F.eks. innen olje- og gassindustri som National Oilwell og Statoil, innen industri og produksjon som ABB, Crawford, Nammo, Statnett/ Statkraft, Kongsberg-gruppen og alle deres underavdelinger, innen utvikling som CERN, ARM, FFI og Rada, innen telekommunikasjon som Nkom og Telenor, innen transport som Jernbaneverket, Avinor og TTS, som ingeniør ved ulike sykehus og i konsulentselskaper.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

 • Narvik

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

21

Søknadskode (SO)

186024