× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Datateknikk - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Videreutdanning datateknikk er en 1-årig påbygning (60 studiepoeng) på en ingeniørutdanning, og vil kvalifisere kandidater fra andre disipliner som Bygg, Maskin, Prosess, Elektro m.v. for opptak til Master Data/IT (Computer Science). Studiet har også som hensikt å gi tilbud til de som ønsker mer påfyll av datateknologi som følge av at datateknologi brer om seg og oftere enn før blir sett på som en nødvendighet for å mestre andre disipliner.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet er satt sammen av emner på 10 studiepoeng med og er utvalgte emner fra det ordinære bachelorstudiet for Datateknikk. Det er en normert studiebelastning på 30 studiepoeng hvert semester.

For oppdaterte emnebeskrivelser av emner henvises det til UiTs nettsider: https://uit.no/utdanning/program/446774/videreutdanning_i_datateknikk

Studiet er satt sammen i tråd med føringer gitt i rammeplan for ingeniørutdanningen. De fleste emner har arbeidskrav som når oppfylt gir eksamensrett. Noen emner har krav om oppmøte som følge av laboratorieaktivitet. For detaljer om arbeidskrav henvises det til emnebeskrivelser for de enkelte emner.

Studiet er heltidsstudium basert på campus Narvik. Studiet tilbys også som nettstudium med frivillige samlinger.

Opptakskrav

Bachelor ingeniørfag eller tilsvarende

Informasjon om opptak

Bachelor ingeniørfag eller tilsvarende
Det er også mulig å søke om opptak til enkeltemner ingeniør. Frister: 1. juni for høstemner og 1. desember for våremner

Karrierevegar

Kompetansen supplerer eksisterende bachelorgrad slik at yrkesmuligheter utvides til inkludere:
  • Programvareutvikling, blant annet for internett, spill og e-Helse. Dersom du er interessert i programvareutvikling kan du bli systemutvikler / programvareutvikler i bedrifter som produserer programvare for salg, eller som en del av en utviklingsavdeling i et større bedrift. Du vil garantert komme i berøring av internettbaserte og mobile produkter/ løsninger.
  • Drift. Datanettverkene og utstyret koblet til dette (hub'er, routere, servere etc) trenger kontinuerlig vedlikehold og oppgradering. Du kan bli ansatt i en bedrift som har driftsansvaret for andre, eller være direkte tilknyttet en større bedrift sin driftsavdeling.
  • Konsulentvirksomhet. Rådgiving i forbindelse med valg av løsninger, utvikling av kravspesifikasjoner.
  • Support /salg. Kunnskapen du tilegner deg som datastudent gir deg kunnskap som gjør at du raskt kan sette deg inn i ulike produkter. Flere av våre tidligere studenter jobber i kombinasjonsstillinger i utvikler / kundestøtte funksjoner hos noen av de større program utviklingsselskapene (Oracle / Telenor / Rational).

Kvalifikasjon/tittel

1. år videreutdanning datateknikk