× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trenges for at samfunnet skal fungere. Som byggingeniør blir du i stand til å løse generelle arbeidsoppgaver innen bygg og anleggsektoren

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

På byggstudiet lærer du mye om å kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og å samspille mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal du lære om bruken av forskning og utviklingsarbeid i ingeniørfag og betydningen av forskning og utviklingsarbeid for innovasjon og nyskaping.

På byggstudiet lærer du å bruke metoder og verktøy, arbeide i relevante laboratorier, og bidra til både analytisk og strukturert arbeid; du lærer å planlegge og gjennomføre planer, arbeidsoppgaver og prosjekter på byggfag området, både selvstendig og i team; og du lærer å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger på en selvstendig og systematisk måte.

På byggstudiet lærer du å utvikle evner til å prosjektere og oppføre arbeider på bygg området både lokalt og globalt, å formidle byggfag kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og å utvikle evner å bidra i ulike tekniske løsninger i samfunnet. Du lærer også å ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, bruke enge kunnskaper å bidra til utvikling av god praksis innen bygge bransjen.

Sentrale emner

 • Anleggsteknikk, miljø- og samfunnsteknikk, konstruksjons- og husbyggingsteknikk.
 • Planlegging og bygging av bygg og anleggsprosjekt.
 • Forvaltning og drift av bygg og anlegg (offentlige etater og private).
 • Praktisk miljøteknologi.

Valgalternativer i studiet.

Bygg har fire studieretninger:

Opptakskrav

Bestått yrkesfaglig utdanningsprogram (Vg1 og Vg2) med relevant fagbrev/ svennebrev alternativt Vg1, Vg2 og vg3 i skole og minimum 12 måneders relevant praksis.

Informasjon om opptak

Søkere må ha relevant fagbrev for studieprogrammet det søkes opptak til. Dette må være tatt i Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere må ha fullført og bestått yrkesfaglig opplæring ( GK og VK1 eller Vg1 og Vg2) etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet med bestått fag-/ svenneprøve og læretid i bedrift.

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole må i tillegg dokumenter minimum 12 mndrs praksis etter avlagt fagprøve.

Fagprøven må være bestått og endelig vitnemål må være lastet opp før studieplass kan tilbys.

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.Opptak til Y-veien krever yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev.

Følgende fagbrev fra videregående skole, Reform 94 eller Kunnskapsløftet kvalifiserer for opptak:

Bygg Y-vei:

Kunnskapsløftet fra utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsteknikk:

 • Asfaltfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Banemontørfaget

Byggteknikk:

 • Tømrerfaget
 • Betongfaget
 • Stillasbyggerfaget

Klima, energi og miljøteknikk:

 • Taktekkerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Rørleggerfaget

Treteknikk:

 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Limtreproduksjonsfaget

Reform 94 fra utdanningsprogrammet Bygg og tekniske byggfag

Byggfag:

 • Vei- og anleggsfaget (armeringsfaget, betongarbeiderfaget, betongindustrifaget, forskalingsfaget)
 • Murer
 • Tømrer (industriell treproduksjon og tømrerfaget)

Tekniske byggfag:

 • Tømrerfaget
 • Kart og oppmåling*
 • Rørfag
 • Teknisk tegning*

* Søkere må ha minst 1 års praksis etter fagbrev

Karrierevegar

Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Tilbys ved:

 • Narvik

Lignende utdanninger