× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du lyst å få innsikt i økonomiske- og administrative fagområder? Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap/budsjettering. Studiet egner seg både for førstegangsstuderende og for yrkesaktive med en annen fagbakgrunn, som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet er et innføringsstudium som kombinerer emner innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi og bedriftsøkonomi. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi grunnleggende kunnskaper innen det økonomiske og administrative fagområdet. Studiet er velegnet i kombinasjon med en nesten hvilken som helst annen utdanning. Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse).

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
  • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkravet til generell studiekompetanse.»

Studiet har 350 studieplasser og er adgangsregulert.

Kvalifikasjon/tittel

Bedriftsøkonomi

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

350

Søknadskode (SO)

186164