Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Stavanger

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell.

Studiets oppbygging

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere ivaretar personer som er akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende i komplekse behandlingssituasjoner.

Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren kvalifiseres i kritisk analyse og faglig refleksjon og vil kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Mastergradsutdanningen fokuserer på de ulike spesialområdene som praksis og forskningsfelt. Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap samt kliniske studier blir vektlagt. Praktisk, teoretisk og vitenskapelig kunnskap skal være gjensidig utfyllende, og betraktes som nødvendig for å gjennomføre en sikker profesjonsutøvelse.

Opptakskrav

Norsk offentlig godkjenning som sykepleier, vitnemål i sykepleie og minst 2 års praksis som sykepleier etter fullført grunnutdanning.

Politiattest
Dette studieprogrammet har krav om politiattest. Du kan søke om politiattest på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.
Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak .
Søknadsfrist: 1.mars. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Anestesisykepleie

Du lærer å observere og sette i verk tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til en pasient under anestesi, forebygge komplikasjoner og beherske anestesisykepleie ved aktuelle undersøkelser og behandling. Gjennom vitenskapelig metode vil du utvikle din kompetanse innen sentrale deler av fagområdet. Du vil lære å utøve anestesisykepleie på alle typer pasienter. Du skal også lære å igangsette og gjennomføre fagutvikling og forsknings-arbeid i klinisk praksis.

Intensivsykepleie

Du lærer å observere, vurdere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til intensivpasienten og forebygge komplikasjoner. Du vil også utvikle din kompetanse innen deler av fagområdet gjennom å bruke vitenskapelig metode og kunnskap fra ulike emner som du kan anvende i møte med den enkelte pasient. Du vil lære å utøve intensivsykepleie for et vidt spekter av intensivpasienter. Du skal også lære å igangsette og gjennomføre fagutvikling og forskningsarbeid i klinisk praksis.

Operasjonssykepleie

Du lærer å observere og iverksette individuelle og standardiserte tiltak hvor kunnskap innen forebygging av infeksjoner, skader og andre komplikasjoner vektlegges. Du tilegner deg kompetanse innen kirurgisk assistanse som skal være med å sikre faglig forsvarlig pasientbehandling og kirurgisk resultat. Du vil lære å utøve operasjonssykepleie på alle typer pasienter. Gjennom vitenskapelig metode vil du utvikle din kompetanse innen sentrale deler av fagområdet. Du skal også lære å igangsette og gjennomføre fagutvikling og forskningsarbeid i klinisk praksis.

Videre studier

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Karrieremuligheter

Etter fullført grad kvalifiserer du til arbeid som henholdsvis anestesi- intensiv- eller operasjonssykepleier. Aktuelle arbeidsområder kan også være undervisning, fagutvikling og forskning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram .

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng ) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialsykepleie