× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Har du evnen til å se folk som enkeltindivider, og har du et genuint ønske om å hjelpe? Da bør du sjekke ut sosionomutdanningen ved Universitetet i Stavanger!

Studiets oppbygging

Som sosionom arbeider du med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon og for at levevilkårene deres skal bli forbedret.

Utdanningen gjør deg godt rustet for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Studiet gir kunnskap om faktorer i samfunnet som skaper og opprettholder sosiale problemer, om folks lovmessige rett til hjelp og om ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid.

Utdanningen går over tre år og gir deg yrkestittelen sosionom. Det undervises i emner innenfor psykologi, sosiologi, sosialrett, samfunns- og velferdspolitikk og sosialt arbeid. I fjerde semester er du i praksis, denne kan du velge å ta i utlandet.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Formålet med sosionomutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap, verdier og ferdigheter for å kunne arbeide med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer sammen med enkeltmennesker, familier, grupper og lokalsamfunn. De skal kunne vise forståelse for og arbeide for å styrke personers ressurser og kapasitet slik at de mestrer sin livssituasjon best mulig. Studentene skal utvikle evne til å reflektere over seg selv og sosialfaglige arbeidsmåter, og kunne vurdere eget arbeid.

Utdanningen vektlegger sammenhengen mellom sosioøkonomiske vilkår og individuelle problemer.  Sosionomer skal kunne synliggjøre og motvirke samfunnsskapt sosial ulikhet, og styrke menneskers livsvilkår og deltakelse. Utdanningen bygger på en forståelse av at mennesker påvirkes av samfunnsforhold, og samtidig kan endre forhold som hindrer velferd, og styrke forhold som fremmer velferd.

Vidare studium

Graden bachelor i sosialt arbeid kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå

Karrierevegar

Sosionomutdanningen kvalifiserer til arbeid i NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal omsorgstjeneste, rusomsorg, migrasjon, kriminalomsorg, skole og fritidstjenester. Sosionomer arbeider også i ideelle organisasjoner og private bedrifter som tilbyr sosial- og omsorgstjenester.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utdanning her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

43.80 (primær)
49.00 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

217080