× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Har du evnen til å se folk som enkeltindivider, og har du et genuint ønske om å hjelpe? Da bør du sjekke ut sosionomutdanningen ved Universitetet i Stavanger!

Studiets oppbygging

Som sosionom arbeider du med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon og for at levevilkårene deres skal bli forbedret.

Utdanningen gjør deg godt rustet for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Studiet gir kunnskap om faktorer i samfunnet som skaper og opprettholder sosiale problemer, om folks lovmessige rett til hjelp og om ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid.

Utdanningen går over tre år og gir deg yrkestittelen sosionom. Det undervises i emner innenfor psykologi, sosiologi, sosialrett, samfunns- og velferdspolitikk og sosialt arbeid. I fjerde semester er du i praksis, denne kan du velge å ta i utlandet.

Læringsutbytte

Du vil lære hvordan du kan fungere som bindeledd mellom enkeltmennesker og samfunnets ulike hjelpetilbud. Din viktigste arbeidsoppgave som sosionom vil være å hjelpe mennesker med å finne løsninger for å forbedre livskvaliteten.

Under studiet vil du lære hvordan du kan kartlegge ressurser og behov og bruke støtteordninger for dem som trenger det. Som sosionom vil du opptre som rådgiver og saksbehandler og jobbe med å forstå hvordan andre mennesker lever sitt liv. Som en del av jobben må du være oppmerksom på kritiske forhold i samfunnet som kan forårsake sosiale problemer.

Vidare studium

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på master.

Karrierevegar

Rådgiver og fagkonsulent ved barnevernstjeneste, psykiatri, fengselsvesenet, skolesektor, NAV-kontor og krisesenter. Du kan også jobbe som rådgiver og fagkonsulent innenfor rusfeltet og kriminalomsorgen eller arbeide med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utdanning her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

43.80 (primær)
49.00 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

217080