× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vil du ta en utdanning som gir deg mange spennende muligheter? Har du lyst å jobbe med mennesker, tall og data? Studer økonomi og ledelse!

Studiets oppbygging

Bachelorstudiet Økonomi og administrasjon gir deg innføring i fag som strategi, ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring, matematikk, statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi.

Du får gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger. For å gi det beste grunnlaget for de analytiske delene av studiet, får du grunnleggende innsikt i matematiske og statistiske metoder

Innholdet i studieprogrammet bygger på et nasjonalt samarbeid som gir deg muligheter for videre utdanning på masternivå, for eksempel siviløkonomstudiet eller regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen UiS.

Det tilbys en rekke valgemner i 5. semester fra de forskjellige fagområdene

Det er behov for økonomer i alle fagfelt, og dette studiet er perfekt for deg som ønsker gode og allsidige muligheter på arbeidsmarkedet. Etter endt utdannelse vil du være kvalifisert til økonomiske og administrative arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

I framtiden vil vi få bruk for en ny type økonomer – samspillsøkonomer. I tillegg til å ha kunnskap om grunnleggende økonomiske sammenhenger må samspillsøkonomen forstå folk og atferd, og bruke analytiske verktøy til å behandle store mengder data. En samspillsøkonom vil forutsi og forstå atferd og kunne presentere dette til beslutningstakere og ledere i sin organisasjon.

Læringsutbytte

Under studiet vil du få en forståelse av hvordan økonomiske analyser gjøres og hvordan du best mulig kan ta beslutninger innen økonomi og administrasjon. Du får innføring i fag som markedsføring, strategi og ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, matematikk og statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi. Etter å ha fullført utdanningen vil du ha grunnleggende faglig innsikt og være i stand til å identifisere, analysere og vurdere rammer for og konsekvenser av beslutninger og prosjekter. I tillegg vil du ha særskilt kompetanse innen en valgt fordypningsoppgave og være trent i innovativ tenkning og entreprenørskap.

Vidare studium

Fullført studium kvalifiserer også for opptak til mastergradsstudier i økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon.

Karrierevegar

Utdanning i økonomi og administrasjon gir et meget godt grunnlag for mange forskjellige jobber i private og offentlige virksomheter. Alle bedrifter og det offentlige har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, innovasjon og HR.

Utdanningen gir deg både analytisk kompetanse og praktiske ferdigheter, slik at du kan jobbe i alle bransjer, og med et stort spekter av oppgaver.

Mange starter karrieren innen revisjon, konsulentvirksomhet, bank og finans, og i IT-bransjen. Andre jobber i offentlig administrasjon, energi- og ressursforvaltning, og med innovasjon og bærekraft. 

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomisk-administrative fag

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.00 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

195

Søknadskode (SO)

217369