× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vil du ta en utdanning som gir deg mange spennende muligheter? Liker du tall og data? Da er dette studiet for deg.

Studiets oppbygging

I studiet får du innføring i fag som markedsføring, strategi og ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, matematikk og statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi.

Du kan fordype deg ekstra i fag du velger selv, for eksempel arbeids- og organisasjonspsykologi, strategisk human resource management, finansfag, revisjonsfag eller entreprenørskap.

Du kan også reise på utveksling til et av de mange studiestedene i utlandet som UiS har avtale med.

Etter bachelorstudiet kan du søke deg inn på Master i økonomi og administrasjon, enten på UiS eller andre steder, og bli siviløkonom. Eller du kan søke deg inn på Master i regnskap og revisjon og bli autorisert regnskapsfører.

Opptakskrav

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/

Generell studiekompetanse  

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Under studiet vil du få en forståelse av hvordan økonomiske analyser gjøres og hvordan du best mulig kan ta beslutninger innen økonomi og administrasjon. Du får innføring i fag som markedsføring, strategi og ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, matematikk og statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi. Etter å ha fullført utdanningen vil du ha grunnleggende faglig innsikt og være i stand til å identifisere, analysere og vurdere rammer for og konsekvenser av beslutninger og prosjekter. I tillegg vil du ha særskilt kompetanse innen en valgt fordypningsoppgave og være trent i innovativ tenkning og entreprenørskap.

Vidare studium

Fullført studium kvalifiserer også for opptak til mastergradsstudier i økonomi og administrasjon.

Karrierevegar

Bachelorprogrammet gir deg allsidige muligheter i arbeidsmarkedet, og du finner tidligere studenter «overalt»: Bank, finans, revisjon og forsikring; informasjonsteknologi, handel, transport, shipping, industri og energi; offentlig virksomhet og konsulentvirksomhet.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomisk-administrative fag

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.00 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

195

Søknadskode (SO)

217369