Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Stavanger

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALR2

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

217747

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse + R1 (S1 + S2) og R2 (eller matematikk på forkurs for ingeniører eller realfagskurs) i tillegg er det krav om en realfaglig fordypning enten FYS1+2, KJE1+2, BIO 1+2, INFO1+2, GEO 1+2 eller TEK1+2.

Søknad: via Samordna opptak

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Et kombinert matematikk/fysikk-studium. Studenten har 3 år med grunnleggende og moderat videregående matematikk og fysikk-emner parallelt. Deretter velges matematikk eller fysikk som spesialisering for de neste 2 år. Studiets innhold er en moderne tverrfaglig kombinasjon av matematikk- og fysikkemner, som er designet til betydelig progresjon i nivå i løpet av studiet.

Temaene som dekkes er: Kalkulus, Lineær Algebra, Mekanikk, Sannsynlighetsregning og statistikk, Reell og kompleks analyse, Termo- og fluiddynamikk, Diskret matematikk, Eksperimentelle metoder i fysikk, Elektromagnetisme, Spesiell Relativitetsteori, Vektoranalyse, Atom-, Kjerne- og Partikkelfysikk, Differensialligninger, Matematikkens Historie, Numerisk Modellering, Kvantemekanikk, Statistisk Fysikk, Abstrakt Algebra, Astronomi og Astrofysikk, Analytisk Mekanikk og Feltteori, Statistisk Modellering og Simulering, Matematisk Modellering, Faststoffysikk. Bruk av digitale verktøy, R, Phyton, Mathematica.

Studenten velger en spesialisering i entern matematikk eller fysikk. Dette gjøres på Studentweb før 1. september i 7. semester. Studenter kan søke om overgang til masterprogrammet i Computational Engineering eller Applied Data Science.

Avanserte valgemner omfatter: Røntgen og Neutrondiffraksjon, Generell Relativitetsteori og Kosmologi, Numerisk Faststoffysikk, Kvantefeltteori, Algebraisk Geometri, Topologi og Symmetri, Matematisk Analyse, Generelle Lineære Modeller og Statistisk Læring.

Studenten får automatisk tilsvarede Fag 2 på lektorutdannelsen i både matematikk og fysikk, og har derfor undervisningskompetanse i begge fag ved bestått PPU.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Evalueringsformer
  • Pensumlitteratur
  • Vurderingsform

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Videre studier

En ferdig student kan søke på doktorgradsstudier (Ph.D.) ved de fleste universiteter i Norge og utlandet, innen matematikk eller fysikk, avhengig av spesialisering.

Etter 3 års studier kan studenten søke om overgang til andre masterstudie

Karrieremuligheter

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

  • Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, maskinlæring og kunstig intelligens.
  • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
  • Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.
  • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
  • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut