× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning for trinn 8-13 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Har du lyst til å arbeide med mennesker? Er du i tillegg samfunnsengasjert og har evnen til å formidle og kommunisere? Da bør du søke lektorutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Etter studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert til å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Studiets oppbygging

Ved Universitetet i Stavanger kan du velge å ta en lektorutdanning for trinn 8.-13 eller en lektorutdanning i realfag for 8.-13. trinn. Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

I løpet av studiet får du kompetanse til å undervise i to fag på ungdomstrinnet i grunnskolen og på videregående skole. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge mellom historie, nordisk og engelsk. Fag 2 utgjør en årsenhet, og her kan du velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk, religion, samfunnsfag, naturfag og idrett. Dersom du velger historie som fag 1 kan du velge mellom nordisk, engelsk eller matematikk som fag 2.

Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis.

I didaktisk digitalt verksted (DDV) finnes det VR, Little Bits, 3D-printere, gamingmaskiner, ebeam, fotoustyr, roboter og smarttavler – for å nevne noe. Kanskje du vil utdanne deg til å bli spillpedagog?

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse. Du må ha et snitt på 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk og 4 i studiekompetansefaget i matematikk og minimum 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer ( S1, S2, R1 eller R2).

Dersom du skal skal søke Lektor i realfag er det i tillegg til generell studiekompentanse krav om:

R1 (S1 + S2) og R2 (eller matematikk på forkurs for ingeniører eller realfagskurs) i tillegg er det krav om en realfaglig fordypning enten: FYS1+2, KJE1+2, BIO 1+2, IN FO1+2, GEO 1+2 eller TE K1+2.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Realfag: Studiet består av 300 studiepoeng. Under studiet får du kompetanse til å undervise i to skolefag. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge å ta master i enten matematikk eller fysikk. Dersom du velger matematikk som fag 1 kan du i årsstudiet (fag 2) velge fysikk, kjemi, historie, nordisk, engelsk, religion, samfunnsfag, naturfag eller idrett. Fysikk som fag 1 må kombineres med matematikk.

Humanistiske fag: Under studiet får du kompetanse til å undervise i to skolefag. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge mellom historie, nordisk, engelsk og religion. Fag 2 utgjør en årsenhet, og her kan du velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk, religion, samfunnsfag, naturfag og idrett. Historie og religion som fag 1 kan bare kombineres med engelsk, nordisk eller matematikk. Opptak til religion som fag 1 avhenger av at det kommer nok søkere.

Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis.

Vidare studium

Mastergraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til relevante tredje syklus studier.

Karrierevegar

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Utveksling

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram. I lektorutdanningen er det mest gunstig å reise ut i løpet av 2. studieår (fag 2) og/eller 6. eller 7. semester (fag 1).

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter, økte språklige ferdigheter og personlig vekst.

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng).

Mer om hvor det er mulig å reise finnes på denne siden: https://student.uis.no/utveksling/hvor-og-nar-kan-jeg-reise/fakultet-for...

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  217843
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  41.70 (primær)
  41.80 (ordinær)

  Studieplasser

  40

  Søknadskode (SO)

  217844