× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kreftsykepleie - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Visste du at over 30 000 mennesker får kreft i Norge hvert år? Og at det er beregnet en stor økning i de neste tiårene? Kreftsykepleiestudiet på UiS passer for deg som vil ta videreutdanning og spesialisere deg innen kreftsykepleie.

Studiets oppbygging

Deltidsstudiet, som går over to år, har som mål å utdanne kvalifiserte og reflekterte kreftsykepleiere som utøver sykepleie til kreftsyke i alle aldre, i alle faser av sykdommen og på alle nivå i helsetjenesten.

Du vil få kunnskaper om forebygging av kreft, kreftsykdommer, behandling, rehabilitering, lindring av symptomer forårsaket av kreft eller behandling, pleie av døende og deres behov i livets sluttfase. Du vil få utvidet kunnskap innen sykepleiefag, natur- og samfunnsvitenskapelige fag knyttet til spesialkunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og behandling. Du vil få en forståelse for hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende, og delta i kreftforebyggende arbeid. Du vil få god innsikt i kreftsykepleierens roller og ansvarsområde.

Studiet består av både teoretisk undervisning (ukesamlinger) fordelt over alle fire semestrene og kliniske studier som gjennomføres 2. og 3. semester.

Opptakskrav

Norsk autorisasjon som sykepleier. Minimum to års fulltidspraksis som sykepleier med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Regler for lokalt opptak til videreutdanning i kreftsykepleie.

Krav om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Læringsutbytte

Du vil få kunnskaper om forebygging av kreft, kreftsykdommer, behandling, rehabilitering, lindring av symptomer forårsaket av kreft eller behandling, pleie av døende og deres behov i livets sluttfase. Du vil få utvidet kunnskap innen sykepleiefag, natur- og samfunnsvitenskapelige fag knyttet til spesialkunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og behandling. Du vil få en forståelse for hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende, og delta i kreftforebyggende arbeid. Du vil få god innsikt i kreftsykepleierens roller og ansvarsområde.

Karrierevegar

Kreftsykepleiere kan jobbe som kreftsykepleier eller som kreftkoordinator ved spesialavdelinger og poliklinikker på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I kommunen kan kreftsykepleiere blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmesykepleien og ved lindrende enheter. I tillegg kan kreftsykepleiere jobbe i private organisasjoner som har fokus på kreftomsorg og kreftbehandling hvor oppgavene blant annet kan være å gi informasjon, delta i forebygging, behandling og rehabilitering.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i kreftsykepleie