× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

På informasjonsteknologi kan du velge spesialisering innen enten datateknologi, datavitenskap eller kybernetikk og robotteknologi.

Datateknologi er studiet for deg som ønsker å designe, modellere og utvikle avanserte nettbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet. Datavitenskap hvis du vil lære å analysere, forstå og bruke Big data. Kybernetikk og robotteknologi er et fagfelt som er i rivende utvikling og som sprer seg i nesten alle bransjer og overalt i samfunnet. Kybernetikk er vitenskapen om hvordan systemer oppfører seg, og om hvordan vi kan lage teknologi som gjør at de automatisk oppfører seg akkurat slik vi ønsker.

Opptakskrav

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/

Generell studiekompetanse og matematikk R1 ( S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Læringsutbytte

Datateknologi

Sivilingeniører i informasjonsteknologi er etterspurt i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter er: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og sivilingeniører i informasjonsteknologi er helt sentrale i å virkeliggjøre informasjonssamfunnet.

Datavitenskap

Studiet vil være svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering. Sivilingeniører i datateknologi er etterspurt i nesten alle bransjer: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjons-bedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater.

Kybernetikk og robotteknologi

Denne retningen formidler innsikt i reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandling gi innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. Du får en verktøykasse som gjør deg i stand til å gjennomføre selvstendig utviklings- og forskningsarbeid og benytte tung teori i praktiske anvendelser.

Vidare studium

Fullført mastergrad i informasjonsteknologi kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudium innen samme fagfelt. UiS tilbyr denne muligheten.

Karrierevegar

Sivilingeniører i informasjonsteknologi er etterspurt i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og sivilingeniører i informasjonsteknologi er helt sentrale i å virkeliggjøre informasjonssamfunnet.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi / sivilingeniør

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  41.7 (ordinær)

  Studieplasser

  15

  Søknadskode (SO)

  217804
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  45.60 (primær)
  46.40 (ordinær)

  Studieplasser

  25

  Søknadskode (SO)

  217798
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  45.70 (primær)
  50.00 (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  217760