× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Det søkes stadig etter nye områder for leting og utvinning av olje og gass i det nordlige Europa, Russland og Nord-Amerika. Mange av disse områdene er uberørte, og spesielt følsomme for skadelige miljøeffekter. Vil du sørge for at industri og myndigheter får hjelp av spesialisert personell i prosessen?

Undervisningen foregår på engelsk.

Læringsutbytte

Du vil delta i vitenskapelige og tekniske prosjekter som dreier seg om miljøanalyser og vurderinger. Du vil lære å kommunisere med fagfolk og eksperter innen fagfeltet på et vitenskapelig nivå, og planlegge, gjennomføre og rapportere miljøundersøkelser. Du vil lære mer om vannkjemi og mikrobiell økologi. I tillegg får du bred kunnskap om utslipp, omdanning og transport av viktige komponenter som kan være avgjørende for vannkvaliteten. Etter studiet vil du inneha kompetanse om miljøanalyse og forvaltning og geoøkologi og menneskeskapt påvirkning. Du vil også ha grunnleggende kunnskap om offshoreteknologi.

Vidare studium

Fullført mastergrad i gir grunnlag for å søke opptak på PhD-studier innen samme område.

Karrierevegar

Du kan jobbe innen offentlig miljøforvaltning, oljeselskaper, konsulentselskaper og andre miljørelaterte bedrifter.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science