× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Endringsledelse - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet.

Studiets oppbygging

Klimaendringer, et arbeidsliv i endring, teknologisk utvikling, migrasjon og økonomiske nedgangstider er eksempler på utviklingstrekk som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse.

 

Studiet legger stor vekt på kritisk refleksjon og sammenhenger mellom beslutninger og de konsekvenser disse beslutningene har for individ, organisasjon og samfunn. Grunnideen i studiet er at det er behov for

en åpen og samfunnsansvarlig ledelse, der økonomiske og andre mål for den enkelte virksomhet balanseres mot allmenne og samfunnsmessige verdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, deltakelse og medvirkning.

 

Studiet gir deg en bred innføring i et sett av teoretiske perspektiver, modeller og metoder som er relevante i ulike typer organisasjoner, og er tilrettelagt for studenter med ulik faglig bakgrunn. Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Fagområder som kvalifiserer til opptak kan være:

- Sosiologi
- Psykologi
- Pedagogikk
- Sosialantropologi
- Jus
- Statsvitenskap
- Økonomi og administrasjon
- Helse- og sosialfag
- Hotell- og reiseliv
- Politiutdanning
- Allmennlærerutdanning
- Barnehagelærerutdanning
- Journalistikk og mediefag
- Historie
- Filosofi

 

Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg dette før de begynner på studiet. 

 

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Det blir lagt opp til heldagssamlinger ca. fem ganger per semester på hvert kurs, med arbeidsperioder mellom samlingene. Studentene vil møte et bredt spekter av undervisningsformer: Gruppearbeid, studentpresentasjoner, prosjektundervisning og obligatorisk innleveringer i tillegg til rene forelesninger. Mye av kontakten mellom faglærere og studenter skjer via universitetets kommunikasjonssystem: Canvas. Det tas forbehold om endringer i måten studiet er organisert på.

Vidare studium

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsprogram.

Karrierevegar

Med denne masteren får du kompetanse til å bidra aktivt i utvikling av offentlig, privat og ideell virksomhet. Du kan gjennom valgfag, prosjektoppgaver og masteroppgave spesialisere deg og gi utdanningen din en særlig retning.

Utveksling

Endringsledelsestudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre.

Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge fag innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng.

Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner. kristine [dot] gilje [at] uis [dot] no (Ta kontakt med studiekonsulent Kristine Gilje) for mer informasjon.

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop.  Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Utvekslingssemester
3. semester

Øvrige muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud

Innen Norden kan alle studenter ved Universitetet i Stavanger benytte seg av Nordlys-nettverket.

Kvalifikasjon/tittel

Master i endringsledelse