× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utdanningsledelse (erfaringsbasert master) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Er du ansatt som lærer, avdelingsleder eller rektor i skolen? Arbeider du med utdanning på kommunalt eller statlig plan? Master i utdanningsledelse er et deltidsstudium som kvalifiserer deg for ledelses- og utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.

Masterprogrammet i utdanningsledelse knytter forskning og teori nært til ledererfaring og praksis. Studentenes erfaringer fra utdanningssektoren brukes aktivt i undervisningen. Gjennom studiet utvikler du kompetanse til å forstå, analysere, utvikle og lede utdanningsvirksomheter i lys av deres mandat og rolle i samfunnet. Dette gir deg et godt grunnlag for egenutvikling som leder.

Du møter ny internasjonalt anerkjent forskning på styring og ledelse presentert av forskerne selv. Vi vektlegger utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver.