× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv.

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk dimensjon. Moderne arbeidsliv er preget av komplekse og gjennomgripende endringsprosesser. På makronivå kan disse endringene knyttes til økonomiske, politiske og kulturelle globaliseringsprosesser og IKT som en generisk teknologi. På virksomhetsnivå ser vi en rask utbredelse av tjenesteytende og kunnskapsintensive arbeidsformer. Det nye arbeidslivet stiller store krav til fleksibilitet og kvalitet og fører med seg åpne og prosessorienterte former for organisering og ledelse.

Masterprogrammet retter seg primært mot ledelse og arbeid i organisasjoner med komplekse målstrukturer. Organisasjoner som er premissleverandører for arbeid- og politikkutforming og viktige aktører i samfunnet.