× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: språkteknologi (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet gir deg muligheten til å studere hvordan datamaskiner kan forstå menneskelig språk og hvordan mennesker kommuniserer gjennom språk. Studiet gir deg avansert opplæring innen fagfeltet menneskelig språkteknologi, kombinert med ferdigheter innen informatikk, kunstig intelligens og lingvistikk.

Masterprogrammet består av et teoretisk pensum og en masteroppgave. Gjennom skriveprosessen får du kyndig veiledning fra en multinasjonal forskningsgruppe med erfarne forskere. Undervisningsspråket er engelsk. Noen emner er obligatoriske i programmet, andre velger du fritt i samråd med veileder. Du skriver normalt masteroppgaven din ved Institutt for informatikk, men du har også muligheten til å skrive den et annet sted, for eksempel ved en annen forskningsinstitusjon eller i samarbeid med et IT-selskap.