× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: språkteknologi (bachelor) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Språkbasert informatikk og teknologi som Google Translate og Apples Siri er blitt allemannseie. Feltet er i stadig utvikling og brukes i helsesektoren, analyse av data og brukeratferd, etterretning og samfunnsforskning. 

Språkteknologi handler om å få datamaskiner til å bruke og forstå menneskelig språk. Her kan du lære om hvordan vi kan få noe nyttig ut av all teksten vi legger igjen på internett, automatisering av oversetting, og å søke opp og systematisere relevant informasjon fra tekst.   

Studiet gir deg først innføring i programmering, senere tar du språkfag. Du oppfordres til å dra på utveksling til utlandet i 5. semester. Studieløpet deler mange emner med de andre informatikkstudiene, men tilbyr en spesialkompetanse i språkteknologi. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.30 (primær)
55.80 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

185837