× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: språkteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Språkbasert informatikk og teknologi som Google Translate og Apples Siri er blitt allemannseie. Feltet er i stadig utvikling og brukes i helsesektoren, analyse av data og brukeratferd, etterretning og samfunnsforskning.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.30 (primær)
55.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

185837