× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: robotikk og intelligente systemer (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Lær om robotikksystemer og innebygde systemer, og spesielt hvordan du kan gjøre slike systemer mer intelligente og tilpasningsdyktige ved hjelp av programmering, maskinlæring og andre informatikkbaserte metoder. Studiet dekker et kompetansebehov i dagens industri.

Det er stor etterspørsel etter kandidater med bakgrunn innen kombinasjonen programmering, maskinvaredesign og innebygde systemer, samtidig som vi ser nye arbeidsplasser og innovasjon innen robotikk, autonome og intelligente systemer. Studiet utdanner teknologer som behersker praktisk implementering, men som samtidig er sterke på teori.

Masterprogrammet har en tverrfaglig karakter og bygger på elementer fra informatikk, elektronikk, matematikk og fysikk. Studiet har to studieretninger og gir muligheter for fordyping innenfor utvalgte temaer innenfor kunstig intelligens, digitale og innebygde systemer, robotikk, kybernetikk og autonome systemer. Les mer om studieretningene: