× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Roboter kan utføre komplekse oppgaver, og de kan handle basert på omgivelsene sine. Intelligente gjenstander som roboter løser stadig flere oppgaver i samfunnet, både for husholdninger, medisinsk industri, teknologiske bedrifter og forskning.

Informatikk: robotikk og intelligente systemer handler om maskiner som kan velge å handle selv, basert på hva de oppfatter om omgivelsene sine. Studiet lærer deg hvordan maskiner kan sanse og handle, og hvordan du kan bygge systemer som løser oppgaver.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

48.20 (primær)
55.10 (ordinær)

Studieplasser

71

Søknadskode (SO)

185832