× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Når stadig flere bransjer digitaliseres, er det nødvendig at også de som leder bedrifter vet noe om teknologien. Det er økende etterspørsel etter den kombinasjonen av evner man utvikler her, og som kan brukes i høyteknologiske bedrifter som IKT- og programvareselskaper, konsulentselskaper og andre selskaper.

Studiet tilbyr en blanding av informatikk og fag som økonomi, strategi, markedsføring og ledelse - med hovedvekt på informatikkfaget. Du lærer om hvordan teknologisk utvikling skjer, om ideer som snur alt på hodet, og du lærer hvordan bedrifter kan tjene penger i en digital hverdag, og hvordan du kan tiltrekke deg og utvikle gode medarbeidere.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

53.50 (primær)
61.70 (ordinær)

Studieplasser

57

Søknadskode (SO)

185370