× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

For å designe gode IT-tjenester trenger vi innsikt i både teknologier og hvordan de brukes. På dette masterstudiet lærer du å forstå hvordan dagens datasystemer fungerer i praksis, og du lærer å bruke kunnskapen til å skape morgendagens IT-løsninger.

I studiet kan du fordype deg i ulike greiner av IT-faget som mobile enheter, sensorer og roboter, som alle gir forskjellige muligheter for interaksjon med mennesker. Det er også mulig å gå i dybden innenfor et bruksområde. Du kan lære deg å designe løsninger for helse, energi og miljø eller tjenesteyting.

Informatikk: design, bruk, interaksjon er et tverrfaglig masterprogram. Masterprogrammet har fem ulike områder du kan spesialisere deg i og skrive masteroppgave innenfor:

  • Interaksjonsdesign
  • Design av IT i kontekst 
  • Store og komplekse informasjonssystemer
  • IT og ledelse
  • Helseinformasjonssystemer i utviklingsland