× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

For at folk skal ha nytte av IT, trengs innsikt i både teknologier og hvordan de brukes. På dette studiet lærer du å skape god IT-løsninger for blant annet apper og nettsider ved å undersøke brukernes behov og så bruke denne innsikten når du designer og programmerer. 

Dataverktøy må ha en utforming som er forståelig for mennesker og lett for oss å bruke, men vi kan ikke si om en IT-løsning er god før den brukes i praksis. På studiet får du utvikle IT-løsninger i samarbeid med de som skal bruke dem. Du lærer å forstå brukernes behov og forventninger, før du designer en løsning som passer deres bruk. Her blir du kjent med hele designprosessen og kan spesialisere deg i det du er mest interessert i. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

43.60 (primær)
56.50 (ordinær)

Studieplasser

125

Søknadskode (SO)

185830