× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forskerlinjen informatikk (halvårsenhet) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årseining og kortare

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Liker du å finne ut nye ting? Da er du en forskerspire. Forskerlinjen informatikk gir deg muligheten til å prøve deg som forsker tidlig i studieløpet. Du får tett oppfølging og blir inkludert i noen av våre fremste fagmiljøer.