× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Elektronikk, informatikk og teknologi (bachelor) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Fra smarttelefoner til måleinstrumenter på CERN: elektronikk og informatikk er grunnlaget for stadig flere av tingene vi bruker. I dette studieprogrammet får du innsikt i teknologi og innovasjon, fra medisinsk teknologi til utstyr som kan oppdage stråling fra verdensrommet.

Studiet handler om hvordan elektronikk og datateknologi virker helt fra bunnen av. Du lærer om hvordan en sensor oppdager det den måler, hvordan maskiner kan styres og om fremtidige teknologiske løsninger. Samtidig får du utforske hvordan fysikk ligger til grunn for teknologi og datamaskiner.

Studiet legger vekt på de nyttige fagene informatikk, matematikk og fysikk, som lærer deg analyse. Du lærer deg et matematisk språk til å beskrive naturvitenskapelige fenomener og teknologi. Teoretisk forståelse kobles tett med praktiske anvendelser gjennom laboratoriearbeid hvor du får bygge egne elektroniske systemer.

Du begynner med et teoretisk grunnlag i fysikk, informatikk og matematikk, og deretter kommer du i gang med blant annet prosjektbasert læring om elektronikk. Hos oss møter du levende forskningsmiljøer som er i det internasjonale toppsjiktet, så du alltid får oppdatert kunnskap i undervisningen.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
43.6 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

185856

Lignende utdanninger