× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Data Science (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Data Science er vitenskapen om å trekke ut kunnskap eller innsikt fra ulike typer data. Studiet av Data Science kombinerer matematikk, statistikk og informatikk, og gjør deg klar til å møte revolusjonen innen data-tilgjengelighet.

Med en Master i Data Science vil du være godt forberedt på å møte en stor utfordring i dagens samfunn: Hvordan utnytte informasjonen i store mengder data som samles inn på ulike områder som medisin, økonomi, miljø og sosiale medier. Masterprogrammet Data Science er basert på en tverrfaglig bakgrunn i statistikk (sannsynlighetsteori, inferens, maskinlæring) og informatikk (algoritmer, visualisering, database) i tillegg til et solid fundament i generell matematikk.

Moderne datainnsamling er preget av volum (mengden data), variasjon (de mange forskjellige typer data, inkludert tall, tekst og video) og hastighet (den dynamiske innsamlingen og behovet for behandling av data). Å utvinne kunnskap og innsikt fra slike data krever flere forskjellige ferdigheter. Mange verktøy er tilgjengelige, men behovet for forståelse for hva disse verktøyene gjør og hvordan de kan brukes eller tilpasses et bestemt problem krever dyp metodisk forståelse av alle emnene i Data Science-produksjonskjeden. Dette programmet gir deg en kombinasjon av teoretisk basis og praktisk erfaring, fra problemdefinisjon til datautvinning og preprossessering, til analyse og til slutt presentasjon av resultatene.

Studieprogrammet fokuserer på både bredde og spesialisering i ulike retninger, og vi har disse spesialiseringene:

  • Statistikk og maskinlæring
  • Database Integrasjon og Semantisk Web
  • Data Science og livsvitenskap