× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Computational Science (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Universitet og høgskole

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Numeriske modelleringer og beregninger spiller en sentral rolle i dagens naturvitenskapelige og teknologiske utvikling. Kompliserte eksperimenter erstattes mer og mer av numeriske beregninger. Mange viktige oppdagelser og teknologiske nyvinninger ville ikke vært mulig uten omfattende numerisk modellering og dataanalyse. 

Dette masterprogrammet gir deg verktøyene og metodene for å løse og studere framtidas komplekse naturvitenskapelige og teknologiske problemer, med et fokus på et bredt spekter av moderne numeriske metoder. 

Vi har som mål å utdanne neste generasjon tverrfaglige naturvitere med kunnskapene, ferdighetene og verdiene som trengs for å studere og forstå dagens og fremtidens vitenskapelige, teknologiske og samfunnsrelaterte utfordringer.