× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Arkeologi og konservering (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Vil du studere spor av tidligere kulturer? Vil du hindre malerier og gjenstander i å gå tapt? Da kan masterprogrammet i arkeologi og konservering være noe for deg.

Programmet består av fire studieretninger:

  • arkeologi
  • konservering - prosjektbasert
  • malerikonservering
  • gjenstandskonservering.

En master i arkeologi gir en fortolkende, vitenskapelig utdanning innenfor sitt område. Du får opplæring i forskjellige praktiske arbeidsmetoder som brukes underveis i studieløpet og som arkeologer bruker i arbeidslivet. Mer om studieretningen for arkeologi

En master i konservering gir deg en toårig teoretisk og praktisk spesialisering innen enten malerikonservering eller gjenstandskonservering. Begge studieretningene inkluderer praksisopphold. Studieretningen konservering - prosjektbasert omfatter en selvstendig masteroppgave. Studiet er et fjernstudium i den forstand at studentene må ha en egen arbeidsplass. Studentene får veiledning av instituttets ansatte, samt anledning til å avlegge nødvendige emner ved instituttet.