Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ferdige kandidatar skal ha fått solide vitskapleg funderte kunnskapar og kompetanse i informatikk. Dei skal ha fått ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Du vil ha utvikla spisskompetanse innan eitt fagområde samt god oversikt over andre fagområde.

Kandidaten søkjer på ei av desse studieretningane innanfor masterprogrammet i informatikk:

  • Algoritmer
  • Bioinformatikk
  • Logikk
  • Maskinlæring
  • Optimering
  • Datasikkerhet, sikker og pålitelig kommunikasjon
  • Visualisering

For informasjon om læringsutbytte og mål og innhald, sjå i lenka til studieretningane.

Kvalifikasjon/tittel

Master i informatikk

Alle utdanninger innen