× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Masterprogram i informatikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Ferdige kandidatar skal ha fått solide vitskapleg funderte kunnskapar og kompetanse i informatikk. Dei skal ha fått ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Du vil ha utvikla spisskompetanse innan eitt fagområde samt god oversikt over andre fagområde.

 

Kandidaten søkjer på ei av desse studieretningane innanfor masterprogrammet i informatikk:

 

  • Algoritmer
  • Bioinformatikk
  • Logikk
  • Maskinlæring
  • Optimering
  • Datasikkerhet, sikker og pålitelig kommunikasjon
  • Visualisering

 

For informasjon om læringsutbytte og mål og innhald, sjå i lenka til studieretningane.

Kvalifikasjon/tittel

Master i informatikk