× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utøvende musikk, klassisk, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Vil du videre som musiker? På masterstudiet i utøvende klassisk musikk arbeider du målrettet med å videreutvikle dine tekniske og musikalske ferdigheter på et avansert og profesjonelt nivå. Du utvikler deg som instrumentalist, arbeider med din personlige uttrykksevne og får spesialisert innsikt i ditt hovedinstrument og fordypningsområde. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg på studiet gir deg et solid grunnlag til å drive musikalsk nyskaping og kommunisere om og gjennom musikk.

Masterprogrammet har to varianter: en med skriftlig masteroppgave, og en med ren utøvende fordypning. Begge variantene kvalifiserer til videre studier på ph.d.-nivå.

Blant fem utøvende spesialiseringer vil vi for studieåret 2018/2019 presentere ensamblesang som årets nyhet. Med på laget har vi fått en av Norges og Europas fremste ensemblesangledere, professor Ragnar Rasmussen. I tillegg har vi spesialiseringene kunstnerisk kreativ (interpretasjonsstudier), orkesterakademi, arrangering/komponering og ensembleledelse.

Hva lærer du?

  • Du utvikler tekniske og musikalske ferdigheter som musiker og instrumentalist på høyt nivå.
  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom musikkteori, musikkhistorie og praktisk musikkutøvelse.
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor det institusjonelle og frie musikkfeltet.
  • Du får en innføring i musikkvitenskapelige disipliner, og studiet legger til rette for egen forskning på musikk.
  • Fullført studium gir deg graden master i utøvende musikk.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren få godkjent forslag til fordypningsemne og bestå opptaksprøve (spilleprøve og intervju). Søkere fra land utenom Norden må dokumentere kunnskaper i engelsk på lik linje med de krav som stilles til generell studiekompetanse.

Opptaksprøve klassisk: Uke 7.

Se utfyllende regler for opptak og informasjon om musikkopptaket på uia.no/utoevendeklassisk- master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i utøvende musikk