× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utøvende musikk, klassisk, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vil du videre som musiker? På masterstudiet i utøvende klassisk musikk arbeider du målrettet med å videreutvikle dine tekniske og musikalske ferdigheter på et avansert og profesjonelt nivå. Du utvikler deg som instrumentalist, arbeider med din personlige uttrykksevne og får spesialisert innsikt i ditt hovedinstrument og fordypningsområde. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg på studiet gir deg et solid grunnlag til å drive musikalsk nyskaping og kommunisere om og gjennom musikk.

Masterprogrammet har to spesialiseringer: en kunstnerisk utøvende spesialisering der studenten kan velge et av fordypningsområdene Ensemble Singing, Orchestral Artistry, Collaborative Piano, Choir Conducting, Creative Performer, og en kunstnerisk vitenskapelig spesialisering som avsluttes med en masteroppgave. Begge spesialiseringene kvalifiserer til videre studier på ph.d.-nivå.

Hva lærer du?

  • Du utvikler tekniske og musikalske ferdigheter som musiker og instrumentalist på høyt nivå.
  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom musikkteori, musikkhistorie og praktisk musikkutøvelse.
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor det institusjonelle og frie musikkfeltet.
  • Du får en innføring i musikkvitenskapelige disipliner, og studiet legger til rette for egen forskning på musikk.
  • Fullført studium gir deg graden master i utøvende musikk- klassisk.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren få godkjent forslag til fordypningsemne og bestå opptaksprøve (spilleprøve og intervju). Søkere fra land utenom Norden må dokumentere kunnskaper i engelsk på lik linje med de krav som stilles til generell studiekompetanse.

Opptaksprøve klassisk: Uke 7.

Se utfyllende regler for opptak og informasjon om musikkopptaket på uia.no/utoevendeklassisk- master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i utøvende musikk