× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Studiet passer for deg som vil ta et ekstra utøvende år etter bachelorprogrammet. Videreutvikling på ditt hovedinstrument står sentralt i studiet. Det er to hovedområder. Det ene er hovedinstrument innenfor ensemblevirksomhet/kammermusikk. Det andre dreier seg om selvvalgt fordypningsområde i utøving av ditt hovedinstrument. Fordypningsområdet kan for eksempel være repertoarkonsentrasjon rundt en bestemt epoke, en spesiell del av standardlitteraturen eller et selvvalgt kjernerepertoar.

 

Hva lærer du?

Dette studiet løfter deg nivåmessig ved at du tilegner deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som markerer en klar nivåheving i forhold til bachelorstudiene. Dette kan gi grunnlag for solistisk og ensemblerettet konsertvirksomhet i det profesjonelle musikklivet. Gjennom fordypningsområdet får du tilegne deg spesialkompetanse på utvalgte områder.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren bestå opptaksprøve.

Tilbys ved:

  • Kristiansand