× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å kunne tolke, fremføre og formidle musikk på et profesjonelt nivå? Ønsker du å kunne møte de krav som stilles til morgendagens musikkarbeidere? Bachelorstudiet i utøvende musikk - klassisk studieretning legger til rette for at du skal kunne utvikle deg som musiker i et sammensveiset miljø bestående av kreative medstudenter og lærere i godt utstyrte og flotte lokaler, bygd spesielt for akustikk og musikk.

 

Studieprogrammet kan følges med to ulike spesialiseringer:

 

  • Spesialiseringen klassisk hovedinstrument gir deg muligheten til å videreutvikle dine instrumentale ferdigheter og din personlige kunstneriske uttrykksevne. Gjennom individuell undervisning, samspill, forelesninger og mesterklasser får du en solid plattform til å utvikle deg både som solist og utøver i et ensemble.
  • Spesialiseringen to hovedområder henvender seg til deg som har interesse for å jobbe innenfor ulike sjangere og stilarter, som behersker mer enn ett instrument, og som vil videreutvikle ferdigheter innenfor flere utøvende eller skapende disipliner.

 

Kompetanse som styrker anvendeligheten overfor framtidig yrkessituasjon har sterkt fokus ved begge spesialiseringene: Viktige forutsetninger for framtidas musikkarbeider er å kunne tilrettelegge for gode musikkopplevelser; utvikle sin egen nisje; nå fram til ulike mål- og publikumsgrupper; utvikle, igangsette og lede egne prosjekter; bidra innenfor ulike kunstneriske konsepter; undervise instrumentalt - enkeltvis og i gruppe; lede ensembler innen det frivillige musikklivet og i kulturskole, og ha god oversikt over mekanismene i kunst- og kulturlivet.

 

Studiet er under revisjon og endringer vil komme.

 

Hva lærer du?

  • Du utvikler dine ferdigheter som musiker og instrumentalist, og får en faglig plattform for videre kunstnerisk utvikling
  • Du lærer å formidle og uttrykke deg på ett eller flere instrumenter, både som solist og i samspill med andre
  • Du lærer å beherske, innstudere, fremføre og formidle et repertoar som er relevant for ditt instrument eller dine hovedområder
  • Du får erfaring med og kunnskap om musikkens historie, tradisjoner og estetikk
  • Du lærer å arrangere/komponere for ulike besetninger
  • Du tilegner deg kunnskap, innsikt og ferdigheter innen musikkteknologi, entreprenørskap, formidling, instrumentalmetodikk, ensembleledelse og andre relevante områder
  • Du lærer å bruke forskningsbaserte metoder til å utvikle egne prosjekter

 

Fullført studium gir deg graden bachelor i utøvende musikk - klassisk studieretning, og gir et grunnlag for at du selv kan arbeide videre mot ulike typer spesialiseringer.

Opptakskrav

Opptakskrav
Opptakskrav til studiet er bestått opptaksprøve gjennom prøvespill og prøve i teori/gehør, og generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.
Søknadsfrist 15. desember

Anbefalte forkunnskaper
Det forutsettes at søkere har gode kunnskaper og ferdigheter i (A) klassisk hovedinstrument eller (B) to hovedområder. 1. hovedområde skal være et klassisk instrument. 2. hovedområde skal være én av følgende disipliner: Klassisk instrument 2, klassisk musikk-improvisasjon, arrangering/komponering, dirigering eller rytmisk instrument.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utøvende musikk