× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tysk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Tyskkunnskaper gir tilgang til en rik kulturarv. Tysk språk er inngangsbilletten til Europas største økonomi. Mange ser i dag på hovedstaden Berlin som Europas kulturhovedstad. Språket åpner muligheten for arbeid og samarbeid med bedrifter og organisasjoner i de seks europeiske landene der tysk er dominerende. Omkring 100 millioner mennesker i Europa har tysk som morsmål.

Årsstudiet tilbyr en bred innføring i tysk språk, litteratur og kultur. Vi legger vekt på det tjuende århundrets litteratur og kultur. Tyskstudiet på UiA utvikler dine praktiske språkferdigheter. Vi setter av mye tid til muntlige og skriftlige øvelser.

Hva lærer du?

Tysk årsstudium er et svært variert studium. Du lærer blant annet

  • de grunnleggende trekkene ved tysk språk og å se likheter og forskjeller mellom tysk og norsk (og andre språk)
  • de vesentlige trekk i tysk litteratur- og kulturhistorie, og du leser og får innføring i viktige og innflytelsesrike verk i tyskspråklig litteratur
  • om dagligliv, politikk og samfunnsforhold i Tyskland og andre tyskspråklige land
  • å uttrykke deg muntlig og skriftlig på tysk, og du lærer riktig tysk uttale og intonasjon
  • å videreformidle de kunnskaper du tilegner deg i studiet, for eksempel dersom du ønsker å undervise i skolen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har tysk nivå 2 fra videregående skole eller tilsvarende, og undervisningen starter på dette nivået.

Kvalifikasjon/tittel

Tysk årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201690